บัตร Mifare
 • 13 January 2017
 • 1,147
 • 0
มาตรฐาน ISO14443A หรือ Mifare เป็นมาตรฐาน RFID ที่ความถี่ 13.56 MHzเหมาะสำหรับงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่บัตร มีระบบ Logi...
Read More
บัตร PVC
 • 13 January 2017
 • 1,363
 • 0
Read More
Proximity Card
 • 13 January 2017
 • 1,578
 • 0
Read More
UHF CARD
 • 13 January 2017
 • 1,628
 • 0
Read More
Magnetic Card
 • 13 January 2017
 • 1,411
 • 0
Read More
Contact Smart Card
 • 13 January 2017
 • 2,545
 • 0
Read More
Zebra Ribbon
 • 13 January 2017
 • 960
 • 0
Read More