• บริษัท  วีซัคเซส พริ้นท์ติ้ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  เปิดดำเนินการธุรกิจให้บริการด้านระบบพิมพ์บัตรพลาสติก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิมพ์บัตรพลาสติกรวมไปถึงงานพิมพ์ทุกชนิด งานพิมพ์ Offset ,Silk Screen โดยครอบคลุม   งานพิมพ์ต่าง ๆ เกือบทุกชนิด 
  •     ทางบริษัทมุ่งให้บริการทางการพิมพ์ครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ การบริการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยสอดคล้องรองรับกับเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดและมีบริการหลังการขายที่สมบูรณ์รองรับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการกับทางบริษัท