บัตร Mifare
  • 13 January 2017
  • 690
  • 0
มาตรฐาน ISO14443A หรือ Mifare เป็นมาตรฐาน RFID ที่ความถี่ 13.56 MHzเหมาะสำหรับงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่บัตร มีระบบ Logi...
อ่านต่อ
Zebra Ribbon
  • 13 January 2017
  • 833
  • 0
อ่านต่อ