บัตร Mifare
 • 13 January 2017
 • 1,972
 • 0
มาตรฐาน ISO14443A หรือ Mifare เป็นมาตรฐาน RFID ที่ความถี่ 13.56 MHzเหมาะสำหรับงานต้องการเก็บข้อมูลไว้ที่บัตร มีระบบ Logi...
อ่านต่อ
บัตร PVC
 • 13 January 2017
 • 2,498
 • 0
อ่านต่อ
บัตร UHF
 • 13 January 2017
 • 2,844
 • 0
อ่านต่อ
Zebra Ribbon
 • 13 January 2017
 • 1,319
 • 0
อ่านต่อ